Uusi edustuksemme - SailPoint auttaa organisaatioita pitämään pääsyhallinnan järjestyksessä

Onko asiakkaanne keskellä digitalisaatioprosesseja? Ovatko käyttäjät hybridipilvipalveluissa? Onko käyttäjien joukossa nk. tilapäiskäyttäjiä? Tällöin on erityisen tärkeää että organisaatiolla on työkalut


SailPoint on tuorein lisäys tietoturvatukkuri Infinigaten teknologiatarjontaan. SailPoint varmistaa, että organisaatio voi valvotusti verifioida, kenellä on pääsy ja mihin tai miten he käyttävät pääsyä omaan dataan ja sovelluksiin. Identiteetinhallinta on erityisen tärkeää aikana, jolloin työskennellään etäyhteyksien varassa tai käytetään omaa datakeskusta yhdistettynä hybridipilvipalveluihin. On vaikeaa löytää tietoturvaraportti, joka ei näytä puutteita pääsynhallinnassa ylläkuvatussa ympäristössä.

Johan Norén, liiketoiminnan kehittäjä - Pohjoismaat, Infinigate:

”SailPointista tekee erityisen kiinnostavan edistyksellinen tapa, jolla he yhdistävät tekoälyn (AI) ja koneoppimisen (Machine Learning) tukeakseen IT:tä. Manuaalinen tapa jakaa, muuttaa ja ylläpitää käyttöoikeuksia on vaikeaa, aikaa vievää, ja johtaa virheisiin/puutteisiin. SailPoint automatisoi nämä prosessit pienentäen riskiä tuottavuuden lisääntyessä, luoden samalla jäljitettävyyden muutoksiin.

Yhä useampi yritys on keskellä liiketoiminnan digitalisaatioita ja ovat riippuvaisempia siitä, että muutokset sujuvat nopeasti ja virheettömästi. Tässä muuttuvassa ympäristössä yritysten tulee varmistaa, että oikeilla henkilöillä on oikeanlainen pääsy palveluihin. Oikeiden työkalujen puute – tai manuaalisesti tehtynä riskit kasvavat ja vanhat pääsynhallinnat jäävät helposti voimaan. Lisäksi organisaation tulee kyetä osoittamaan, että tieto tallennetaan EU-säädösten mukaisesti ja että GDPR- ja NIS -direktiivit täyttyvät. Lisäksi tulee muistaa poistaa asiattomat pääsyt.

SailPoint -ratkaisu tarjoaa organisaatiolle työkalut, sovellukset ja sen tiedon, joka kullekin käyttäjälle kuuluu – missä he sitten työskentelevätkin.”

tietoa meistä

Infinigate-konsernilla on tällä hetkellä noin 500 työntekijää 11 Euroopan maassa (Saksa, Itävalta, Sveitsi, Iso-Britannia, Ranska, Alankomaat, Belgia, Ruotsi, Tanska, Norja ja Suomi). Infinigate kattaa näin ollen yli 85% Länsi-Euroopan kyberturvallisuusmarkkinoista ja on vakiinnuttanut asemansa lisäarvoa tuovana kyberturvallisuustuotteiden jakelijana Euroopassa.